Istoric

În ziua de 9 noiembrie 1919, în prezenţa notabilităţilor oraşului este inaugurată la Slatina, Şcoala Normală de Băieţi, cu internat în localul din strada Obrocari, nr. 76, o donaţie testamentară a boierului Ion Iliescu. În cererea cu numărul 53 din 7.11.1919, document aflat la Arhivele Statului, se solicită „să se facă racordul luminei electrice la localul Internatului din strada Obrocari” deoarece urma deschiderea Şcolii Normale. În conformitate cu ordinul Ministrului Cultelor, cursurile încep la 10 noiembrie, elevii normalişti urmând să facă practica agricolă la Şcoala de Agricultură Strehareţi – Olt.În anuarul din 1925 al judeţului Olt, la pagina 95, este menţionat faptul că la Şcoala Normală „Preda Buzescu” au finalizat cursurile deja 72 de absolvenţi „cari au ocupat locuri în învăţământul primar rural, din judeţul nostru şi din judeţele învecinate”.La aceeaşi pagină aflăm că „la 1 septembrie 1923 şi în anul şcolar 1923-924 a funcţionat numai cu o clasă, având 32 bursiere şi 18 solvente”, Şcoala Normală de fete. „Cursurile s-au ţinut în localul şcoalei secundare de fete, iar internatul a funcţionat în casele Zahalca.”Sub numele de „Preda Buzescu” Şcoala Normală din Slatina funcţionează până în 1932, iar în perioadele 1948 –1956 , 1968 –1982, pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor a fost asigurată de Liceul Pedagogic Slatina.După 1989, în condiţiile promovării valorilor democraţiei în ţara noastră, când judeţele au dobândit mai multă autonomie, la 1 septembrie 1990, profilul pedagogic funcţionează în cadrul Liceului Teoretic ”Nicolae Titulescu”, înfiinţat în temeiul Hotărârii CPUN nr. 12/1990, prin Dispoziţia 45 a ISJ Olt.Odată cu schimbarea vremurilor (după 1990) unitatea şcolară îşi schimbă de mai multe ori denumirea, astfel:Începând cu anul şcolar 1995-1996, prin Ordinul Ministerului Învăţământului nr. 4413/7 iulie 1995, unitatea primeşte denumirea de „Şcoala Normală „Nicolae Titulescu””, în 1998 prin Ordinul 3291/16.02.1998 ia denumirea de ”Liceul Pedagogic Nicolae Titulescu”, iar în prin OMEN 4565/19.09.2000, ”Colegiul Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu”, aşa cum este cunoscut astăzi.